company logo

Polls

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 901107
การปวดจากมะเร็งและการจัดการความปวด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท-Webmaster   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

ความปวดจากมะเร็งและการจัดการความปวด

 (Pain from Cancer/ Cancer pain and Pain management)

******************************************

                    อาการปวดจากโรคมะเร็ง เป็นอาการสำคัญที่ผู้ป่วยต้องเผชิญเมื่อระยะของโรคดำเนินไป ซึ่งผู้ป่วยจะมีความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดมากจนผู้ใกล้ชิดต่างก็มีความรู้สึกร่วม รู้สึกเจ็บปวดและส่วนใหญ่จะพยายามหาทาง/วิธีลดหรือบรรเทาอาการเจ็บปวดของผู้ป่วย เว็บมาสเตอร์จึงขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับควมปวดและแนวทางการจัดการกับความเจ็บปวดดังกล่าว จากบทควมข้อมูลในเว็บต่างๆ หากสนใจคลิ้กที่แต่ละหัวข้อได้เลย

 

       - โพชฌงค์:พุทธวิธีส่งเสริมสุขภาพ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ. ปยุตโต)

       - แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาความปวดจากมะเร็ง โดย สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

       - คู่มือการควบคุมอาการปวด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว โดย ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

       - อาการปวดจากโรคมะเร็ง โดย ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

       - การรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็ง โดย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ยรังสีรักา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์/chulacancer.net

 

       - การรักษาบรรเทาความปวดมะเร็ง โดย http://www.bflybook.com

       - การระงับอาการปวดมะเร็ง โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

       - สติกับยาระงับปวด โดย รศ.นพ.เติมศักดิ์ พึ่งรัศมี 

       - การระงับปวดมะเร็ง : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิ่น ศรีประจิตติชัย

       - การบรรเทาความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง โดย ผศ.พญ. ลักษมี ชาญเวชช์

 

       - การรักษาอาการปวดมะเร็งด้วยความร้อน โดย ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘:%M น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla 1.5 templates cheap web hosting Valid XHTML and CSS.